Septodont-Polska sp. z o.o. - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Septodont-Polska sp. z o.o. (NIP 521-009-13-13) z siedzibą przy ul. Tanecznej 18A, 02-829 Warszawa ("We") zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników.
Niniejsza polityka prywatności (wraz z warunkami korzystania i przywoływanymi w nich dokumentami) określa zasady przetwarzania gromadzonych przez nas danych osobowych lub danych, które zostały nam dostarczone przez naszych użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami, ponieważ pozwolą one zrozumieć poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników i ich wykorzystania.
Dla celów Ustawy ochrony danych z 1998 roku („Ustawy”), administratorem danych jest firma Septodont-Polska sp. z o.o. (NIP 521-009-13-13) z siedzibą przy ul. Tanecznej 18A, 02-829 Warszawa.

INFORMACJE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKA
Informacje o użytkowniku, które możemy zbierać i przetwarzać obejmują:
•Informacje podane podczas wypełniania formularzy na naszej stronie www.septodont.com.pl („nasza strona”). Obejmują one informacje dostarczone w momencie rejestracji na stronie w celu korzystania z niej, subskrypcji naszej usługi, publikowania materiałów lub wnioskowania o dalsze usługi. Możemy także prosić o podanie informacji w przypadku zgłaszania problemu z naszą stroną.
•Zapis korespondencji, w przypadku kontaktowania się z nami.
•Odpowiedzi z ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, o których wypełnienie możemy poprosić użytkownika. Użytkownik może się nie zgodzić.
•Szczegóły wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej oraz informacje o zasobach, do których użytkownik uzyskiwał dostęp.

ADRESY IP I PLIKI COOKIES
Na potrzeby obsługi administracyjnej systemu oraz tworzenia zbiorczych raportów dla naszych reklamodawców, możemy gromadzić informacje dotyczące komputera użytkownika, w tym w miarę dostępności adres IP, informacje o systemie operacyjnym oraz typie przeglądarki. Są to dane statystyczne informujące o działaniach naszych użytkowników w sieci i o zwyczajach dotyczących korzystania z sieci i nie umożliwiają identyfikacji konkretnych użytkowników.
Z tego samego powodu, możemy pozyskiwać informacje o ogólnych wzorcach korzystania z Internetu, instalując plik cookie na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje przekazywane na dysk twardy komputera. Pomagają one nam ulepszać witrynę i podwyższać poziom dostarczanych usług, jak również dostosowywać je do indywidualnych potrzeb. Pozwalają nam:
•Oszacować liczbę odbiorców oraz zwyczaje dotyczące korzystania z sieci.
•Zbierać informacje o preferencjach naszych użytkowników, co pozwoli nam dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
•Przyspieszyć proces wyszukiwania.
•Rozpoznać użytkownika, gdy powróci on na naszą stronę.
Można odmówić akceptacji plików cookies poprzez aktywację ustawienia w przeglądarce internetowej, które odrzuca tego rodzaje pliki. Jeżeli jednak użytkownik zdecyduje się na ten krok, może utracić dostęp do niektórych części naszej strony internetowej. O ile użytkownik nie zdefiniuje ustawień blokujących pliki cookie, nasz system automatycznie wysyła je w momencie logowania na naszej stronie.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Gromadzone dane otrzymywane od użytkowników mogą być przesyłane do lokalizacji i przechowywane w lokalizacjach znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą one być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców lub dystrybutorów. Wyżej wspomniani pracownicy mogą angażować się między innymi w realizację zamówień, przetwarzanie szczegółów płatności oraz świadczenia usług obsługi klienta. Przekazując swoje dane osobowe, użytkownik zgadza się na ich przenoszenie, przechowywanie i przetwarzanie. Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować, że dane użytkownika są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności.
W sytuacji, gdy użytkownik otrzymał od nas (lub gdy sam wybrał) hasło umożliwiające dostęp do niektórych obszarów naszej strony internetowej, użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nikomu nie udostępniać hasła.
Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować, że dane przesyłane na naszą stronę internetową będą bezpieczne: użytkownik przesyła dane na swoje własne ryzyko. W momencie otrzymania informacji od użytkownika, zastosujemy ścisłe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby ochronić je przed dostępem osób nieupoważnionych.

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH INFORMACJI
Posiadane przez nas informacje o użytkowniku wykorzystujemy w następujący sposób: •Aby zaprezentować treść znajdującą się na naszej stronie internetowej w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb użytkownika i jego komputera.
•Aby dostarczyć użytkownikowi informacji, produktów lub usług zamówionych przez użytkownika lub takich, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, o ile użytkownik wyrazi zgodę na kontakt w takich sytuacjach.
•Aby wywiązać się z obowiązków wynikających z umów zawartych z użytkownikiem.
•Aby umożliwić użytkownikowi uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszego serwisu, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.
•Aby powiadomić użytkownika o wprowadzanych zmianach w naszym serwisie.
Możemy także wykorzystać dane osobowe, lub pozwolić na to osobom trzecim, aby dostarczyć informacji o towarach i usługach, które mogą zainteresować użytkowników. W takich przypadkach możemy kontaktować się z użytkownikiem drogą pocztową lub telefonicznie.
Z istniejącymi klientami, będziemy kontaktować się wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS) podając informacje o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży.
Z nowymi klientami, w granicach pozwolenia wybranym osobom trzecim na wykorzystanie danych, my (lub one) będziemy kontaktować się droga elektroniczną, tylko wtedy, gdy nowy użytkownik wyrazi na to zgodę.
W wypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane wykorzystywano w ten sposób, lub nie chce, aby przekazywano je osobom trzecim do celów marketingowych, może zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu, za pośrednictwem którego gromadzimy dane (formularz rejestracji).

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy przekazać dane osobowe naszych klientów do innych członków naszej grupy, czyli spółek należących do grupy holdingowej, a także spółek zależnych zgodnie z paragrafem 1159 Ustawy o spółkach z 2006 roku obowiązującej w Wielkiej Brytanii.
Możemy także ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim:
•Przy okazji sprzedaży lub kupna jakichkolwiek przedsiębiorstw lub aktywów, możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy tych przedsiębiorstw lub aktywów.
•Jeżeli Septodont Limited lub większość aktywów firmy przejmuje strona trzecia, w którym to wypadku zgromadzone dane osobowe stanowią część przejmowanych aktywów.
•Jeśli firma zostanie zmuszona do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych, aby pozostać w zgodzie ze zobowiązaniami prawnymi lub w celu wdrożenia lub zastosowania naszych warunków korzystania oraz innych umów, lub też po to, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Septodont Limited, naszych klientów i innych. Dotyczy to również wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do zwrócenia się z prośbą o nieprzetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zwykle informujemy swoich użytkowników (jeszcze zanim zgromadzimy dane) o zamiarze wykorzystania ich w takim celu albo o intencji ujawnienia ich stronom trzecim. Użytkownik może wykorzystać swoje prawa i zapobiec przetwarzaniu informacji na swój temat przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzach z których korzystamy do gromadzenia danych. Ze swoich praw można również skorzystać w dowolnej chwili pisząc na adres: Septodont-Polska sp. z o.o. (NIP 521-009-13-13) z siedzibą przy ul. Tanecznej 18A, 02-829 Warszawa.
Nasza strona internetowa niekiedy zawiera odnośniki odsyłające do stron internetowych naszych dystrybutorów, agencji reklamowych oraz spółek zależnych. Użytkownik, który decyduje się z nich skorzystać, powinien pamiętać, że każda strona ma swoją własną politykę prywatności i że nie ponosimy za nią żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z obowiązującą na stronie polityką prywatności przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych.

DOSTĘP DO INFORMACJI
stawa gwarantuje użytkownikowi prawo wglądu do zebranych o nim informacji. Prawo to można wyegzekwować w zgodzie ze wspomnianą Ustawą. Prośba o umożliwienie dostępu może podlegać opłacie w wysokości 10 €, na pokrycie kosztów poniesionych przez nas w związku z ujawnieniem informacji zgromadzonych na temat użytkownika.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Wszelkie wprowadzane w przyszłości zmiany będą publikowane na tej stronie i, gdzie to stosowne, a użytkownik zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną.

KONTAKT
Pytania, komentarze i prośby dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres: Septodont-Polska sp. z o.o. (NIP 521-009-13-13) z siedzibą przy ul. Tanecznej 18A, 02-829 Warszawa z dopiskiem Pytania dotyczące strony internetowej.