PRZEDMOWA

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. („SEPTODONT”) uznaje znaczenie ochrony prywatności wszystkich klientów („ty” lub „użytkownik”), którzy odwiedzają lokalną witrynę internetową hostowaną lub sponsorowaną przez SEPTODONT.

Uważamy również, że użytkownik powinien wiedzieć, w jaki sposób zostaną wykorzystane jego dane osobowe i móc decydować odnośnie wykorzystywania takich danych. Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana i ma zastosowanie do osób, które odwiedzają obszary lokalnych witryn internetowych SEPTODONT, które są dostępne pod adresem www.septodont.com.pl, jak również dostępne za pośrednictwem tej witryny inne witryny lub strony internetowe lub inne promocyjne witryny internetowe, które SEPTODONT hostuje lub sponsoruje na portalach społecznościowych osób trzecich, skierowane do polski pracowników służby zdrowia w krajach, w których nie istnieje zlokalizowana wersja witryny internetowej SEPTODONT dostępna po wejściu na stronę „Języki” lub kliknięciu odsyłacza na stronie głównej www.septodont.com (zwane łącznie „Witrynami”).

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem Witryn. W innych krajach lub regionach na świecie, gdzie dostępna jest lokalna wersja Witryny, mogą obowiązywać specjalne polityki prywatności.

Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że Twoje dane osobowe mogą być gromadzone za pośrednictwem Witryn.

A. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób spółka SEPTODONT gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika oraz jakie podjęła działania, zgodnie z prawem polskim, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika.

SEPTODONT chroni prywatność użytkowników swojej Witryny przestrzegając obowiązujących przepisów w stosownym zakresie. W związku z powyższym spółka SEPTODONT, jako administrator danych, poinformowała polski organ ochrony danych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) ("GIODO") o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych użytkownika.

B. GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

a) Gromadzenie danych

a1) Dane umożliwiające identyfikację osobową

Spółka SEPTODONT może bezpośrednio gromadzić dane umożliwiające identyfikację osobową użytkownika za pośrednictwem formularza danych, w sekcji „Kontakt”.

„Dane umożliwiające identyfikację osobową” oznaczają informacje dotyczące użytkownika jako osoby, które użytkownik przekazuje w formularzu kontaktowym lub które są gromadzone przez SEPTODONT w ramach korzystania przez użytkownika z Witryn, a które niezależnie od ich charakteru stanowią bezpośrednie lub pośrednie Dane umożliwiające identyfikację osobową. Dane umożliwiające identyfikację osobową obejmują dane osobowe (takie jak podane przez użytkownika imię i nazwisko, informacje kontaktowe np. adres e-mail i telefon) jak również dane identyfikacji elektronicznej dostępne na komputerze użytkownika lub przesyłane z niego (np. pliki cookie lub adresy IP). Dane identyfikacji elektronicznej umożliwiają identyfikację i geolokalizację urządzenia, z którego użytkownik łączy się z Internetem, jak również stron, które odwiedził podczas korzystania z Witryn. Z tego względu dane identyfikacji elektronicznej generalnie nie mogą być wykorzystane do identyfikacji osobistej użytkownika.

W celu przeciwdziałania przypadkom fałszerstwa oraz naruszania praw, spółka SEPTODONT ustanowiła automatyczne procesy gromadzenia informacji dotyczących firm lub osób fizycznych, które popełniają lub mogą popełnić czyny naruszające jej prawa. Informacje te będą udostępniane każdej firmie prawnie upoważnionej do wykorzystywania znaków handlowych SEPTODONT we Francji i za granicą, która padła ofiarą wyżej wspomnianych naruszeń, w celu umożliwienia podjęcia działań lub niezbędnych środków, aby chronić swoje prawa.

a2) Pliki cookie

Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika. Rejestrują natomiast informacje dotyczące wykorzystywania Witryn przez komputer użytkownika (które strony, kiedy i o której godzinie zostały odwiedzone przez użytkownika itd.), które SEPTODONT może wykorzystać podczas kolejnych wizyt, lub liczbę wyświetleń treści promocyjnych SEPTODONT na witrynach lub aplikacjach osób trzecich.

SEPTODONT może gromadzić informacje poprzez instalowanie pliku cookie lub sygnalizatora sieci Web na komputerze użytkownika za pośrednictwem Witryn. SEPTODONT może również zapamiętywać preferencje połączenia oraz logowania jak również informacje dotyczące korzystania z serwisów online. W zależności od wybranych przez użytkownika ustawień dla swojego urządzenia, które w każdej chwili można zmienić, pliki cookie instalowane przez SEPTODONT za pośrednictwem Witryn służą następującym celom:

 • Określanie statystyk i ilości dotyczących ruchu oraz wykorzystania różnych komponentów Witryn (odwiedzone sekcje i zawartość, wykorzystane ścieżki), dzięki czemu oferowane serwisy mogą być bardziej odpowiednie i przyjazne dla użytkownika; oraz
 • Liczenie kliknięć komponentów serwisów online.

SEPTODONT może również nabyć powierzchnię reklamową w celu promowania swoich produktów za pomocą treści promocyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem witryn lub aplikacji osób trzecich, które mogą zawierać pliki cookie. W zależności od wybranych przez użytkownika ustawień dla swojego urządzenia, które w każdej chwili można zmienić, takie pliki cookie mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika w następujących celach:

 • Liczenie wyświetleń oraz aktywacji naszych treści promocyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem witryn lub aplikacji osób trzecich; identyfikacja tego rodzaju treści i witryn lub aplikacji; oraz określanie liczby użytkowników, którzy kliknęli każde wyświetlenie treści; oraz
 • Określanie statystyk.

Jeżeli nie chcesz, aby spółka SEPTODONT wykorzystywała wszystkie lub niektóre z wymienionych wyżej plików cookie, kliknij tutaj. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookie może wpłynąć na jakość korzystania z naszej witryny internetowej i uniemożliwić korzystanie z niektórych jej elementów.

SEPTODONT informuje, że użytkownik może wyłączyć instalację plików cookie poprzez następujące skonfigurowanie swojej przeglądarki:

 • W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox, należy: Wybrać menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. Kliknąć ikonkę „Prywatność”, zlokalizować menu „Pliki cookie” i wybrać preferowane opcje.
 • W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer, należy: Wybrać menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”. Kliknąć zakładkę „Poufność” i przy pomocy kursora wybrać właściwy poziom.
 • W przypadku przeglądarki Opera, należy: Z menu „Plik” wybrać „Preferencje”, następnie kliknąć „Prywatność” i wybrać preferowane opcje.
 • W przypadku przeglądarki Safari, należy: Z menu Safari wybrać „Preferencje”, następnie kliknąć „Bezpieczeństwo” i wybrać preferowane opcje.
 • W przypadku przeglądarki Google Chrome, należy: wybrać menu Chrome, następnie „Ustawienia” i kliknąć „pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji Prywatność należy wybrać „Ustawienia zawartości”; następnie w sekcji „Pliki cookie” można wybrać odpowiednie opcje.

a3) Sieci społecznościowe

SEPTODONT prowadzi strony na portalach społecznościowych takich jak Facebook™, które prezentują i dostarczają informacje dotyczące SEPTODONT.

Użytkownicy mogą śledzić strony SEPTODONT na takich portalach społecznościowych. SEPTODONT może mieć dostęp do informacji osobowych użytkownika, które zostały oznaczone jako publiczne i które są dostępne z jego profilu. SEPTODONT nie tworzy ani nie wykorzystuje żadnych baz danych niezwiązanych z takimi portalami społecznościowymi na podstawie opublikowanych w nich jakichkolwiek danych osobowych użytkowników.

Jeżeli chcesz zablokować dostęp SEPTODONT do danych osobowych opublikowanych na swoim profilu (a które są publicznie dostępne), przypominamy, że portale społecznościowe pozwalają użytkownikom ograniczyć dostęp do swoich informacji. Zalecamy regularne przeglądanie polityki dotyczącej danych umożliwiających identyfikację osobową.

b) Wykorzystanie danych

Informacje podawane przez użytkowników na Witrynach umożliwiają SEPTODONT następujące działania:

 • Przetwarzanie pytań i próśb o informacje;
 • Ocena odwiedzających Witryny;
 • Wysyłanie subskrybowanych Aktualności;
 • Dostarczanie informacji na temat produktów SEPTODONT;
 • Informowanie użytkowników o wydarzeniach organizowanych przez SEPTODONT;
 • Zapraszanie do udziału w ankietach;
 • Umożliwienie użytkownikom śledzenia Witryn oraz najnowszych wydarzeń (w sekcji Aktualności SEPTODONT).

Informacje wymagane, które są niezbędne do realizacji przez SEPTODONT powyższych zadań, są oznaczone gwiazdką na poszczególnych stronach Witryn. Wszystkie pozostałe informacje są opcjonalne. Informacje te pomagają nam lepiej poznać naszych użytkowników oraz usprawnić komunikację jak również oferowane usługi.

c) Przechowywanie danych

SEPTODONT może przechowywać Dane umożliwiające identyfikację osobową użytkownika przez okres do trzech lat od daty ostatniego kontaktu. Pliki cookie wykorzystywane do analizy ruchu na Witrynach są przechowywane przez trzynaście miesięcy.

C. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone dane będą przekazywane wyłącznie spółce SEPTODONT oraz firmom upoważnionym do wykorzystywania znaków handlowych SEPTODONT.

SEPTODONT nie przekaże Danych umożliwiających identyfikację osobową użytkownika żadnym osobom trzecim, chyba że:

będzie musiała udostępnić takie informacje swoim dystrybutorom lub dostawcom usług, w szczególności swoim dostawcom usług technicznych, w celu świadczenia żądanej przez użytkownika usługi (na przykład wysłanie Biuletynu); lub organ sądowy lub inny prawnie upoważniony organ administracyjny zażąda ujawnienia takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEPTODONT dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo zgromadzonych Danych umożliwiających identyfikację osobową podczas wysyłania ich do wspomnianych wyżej podmiotów.

Podczas prezentowania produktu marki SEPTODONT znajomemu przy użyciu dostępnej na Witrynie funkcji „Share” [Udostępnij], podawane przez użytkownika informacje są wykorzystywane jedynie w celu wysłania jego wiadomości. Nie są przechowywane ani wykorzystywane przez SEPTODONT do żadnego innego celu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wiadomości wysyłane swoim znajomym przy użyciu funkcji „Share”.

D. DANE PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WITRYNY POZA DANYMI WYMAGANYMI PRZEZ SEPTODONT

SEPTODONT prosi o nieprzesyłanie żadnych treści, w tym, między innymi, biznesowych, reklamowych, twórczych, marketingowych lub innych rodzajów propozycji, koncepcji, know-how, pomysłów oraz podobnych („Niechciane materiały”), które nie są wymagane w kwestionariuszu lub żadnym innym formularzu danych, takie jak informacje handlowe, reklamy, prywatna twórczość, pomysły, koncepcje itd.

Wszelkie otrzymane przez nas Niechciane materiały, łącznie z wszelkimi Informacjami osobowymi (na przykład Informacje osobowe, które nie zostały dostarczone w odpowiedzi na żądanie takich danych, ale zostały podane w polu tekstowym w dowolnej formie), nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Wysyłając Niechciane materiały, zgadzasz się, że będziemy mogli je wykorzystać według własnego uznania i automatycznie udzielasz nam na to bezterminowej, nieodpłatnej licencji. Jeżeli dostarczone nam Niechciane materiały są chronione prawem autorskim osób trzecich, znakiem handlowym lub innymi prawami własności, zobowiązujesz się zabezpieczyć, bronić i zwolnić spółkę SEPTODONT od odpowiedzialności w zawiązku z jakimikolwiek roszczeniami lub powództwami wniesionymi przeciwko spółce SEPTODONT w wyniku lub w związku z wykorzystywaniem przez nią lub posiadaniem Niechcianych materiałów.

E. BEZPIECZEŃSTWO

SEPTODONT dołoży wszelkich starań, aby chronić Dane umożliwiające identyfikację osobową użytkownika przed uszkodzeniem, utratą, ujawnieniem, przywłaszczeniem, naruszeniem, zmianą oraz zniszczeniem.

Systemy informacyjne SEPTODONT są chronione przy użyciu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w postaci sprzętowej i oprogramowania. Stosowane są procedury bezpieczeństwa fizycznego i elektronicznego odnośnie danych gromadzonych na Witrynie, zgodnie ze stosownymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Każdy pracownik SEPTODONT, który w ramach wykonywania swojej pracy może mieć dostęp do Danych umożliwiających identyfikację osobową użytkownika, zobowiązuje się do zachowania ich ścisłej poufności.

Jednakże spółka SEPTODONT nie posiada kontroli nad zagrożeniami związanymi z działaniem Internetu i zwraca uwagę na występowanie potencjalnych zagrożeń związanych z poufnością danych transmitowanych za pośrednictwem tej sieci. Dostęp do informacji proponowanych na Witrynach może zostać przerwany z powodu zdarzeń o wysokim priorytecie lub wykraczających poza uzasadnioną kontrolę SEPTODONT, lub z przyczyn będących poza zakresem odpowiedzialności SEPTODONT.

F. PRAWA INDYWIDUALNE DOTYCZĄCE GROMADZENIA DANYCH

Prawo do dostępu, zmiany, korekty i usunięcia danych


Każda osoba ma prawo do:
- Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
- Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości
- Prawo do informacji o planowanej zmianie celu przetwarzania:
*Prawo do sprostowania ( poprawienia ) swoich danych
*Prawo do bycia zapomnianym
*Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
*Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ; W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych . Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody przed wycofaniem.
*Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ;

Jeżeli Pan/ Pani uważa , że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać swoje żądanie do naszego Działu obsługi klienta, wypełniając formularz „Kontakt”.

Przetworzenie takiego żądania wymaga wysłania przez użytkownika następujących informacji niezbędnych do identyfikacji użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie adres pocztowy.

 

G. WYKORZYSTYWANIE DANYCH W PRZYPADKU ZMIANY PODMIOTÓW KONTROLUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Dane gromadzone przez SEPTODONT mogą zostać przekazane osobom trzecim w ramach zmiany podmiotów kontrolujących spółkę, przejęcia, postępowania upadłościowego lub sprzedaży aktywów firmy.

H. POLITYKA PRYWATNOŚCI A OSOBY NIELETNIE

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona dla osób nieletnich. Jednakże, dostęp do niej nie jest zarezerwowany wyłącznie dla pracowników służby zdrowia, gdyż Witryna nie prezentuje żadnych treści, które są zabronione dla osób poniżej 18 roku życia.

Celem zawartych w Witrynie formularzy i kwestionariuszy nie jest gromadzenie informacji dotyczących osób nieletnich. Jeżeli informacje dotyczące osoby nieletniej zostały zgromadzone za pośrednictwem Witryny, przedstawiciel prawny takiej osoby może skontaktować się z Działem obsługi klienta SEPTODONT w celu dokonania korekty, zmiany lub usunięcia tych informacji (patrz sekcja F. a))

I. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności podlega zmianie przez SEPTODONT w dowolnym czasie. Jeżeli SEPTODONT będzie chciała wykorzystać dane osobowe użytkownika inaczej niż zostało to określone w obowiązującej w momencie zgromadzenia danych Polityce dotyczącej danych umożliwiających identyfikację osobową, powiadomienie o stosownych zmianach zostanie umieszczone w widocznym miejscu na Witrynie. Ponadto użytkownicy, którzy subskrybowali Biuletyn, otrzymają takie powiadomienie również za pośrednictwem poczty e-mail.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania sekcji „Dane umożliwiające identyfikację osobową”, aby śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Polityce dotyczącej danych umożliwiających identyfikację osobową.

J. PYTANIE I KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag odnośnie Polityki dotyczącej danych umożliwiających identyfikację osobową lub sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez SEPTODONT Danych umożliwiających identyfikację osobową użytkowników, prosze napisz do dataprotection@septodont.com.

 

Aktualizacja: Kwiecień 2018 - Copyright © SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O.