R.T.R. Strzykawka

Materiał do odbudowy tkanki kostnej na bazie beta-trójfosforanu wapniowego
  • R.T.R Syringe

Wskazania

  • Do wypełniania ubytków tkanki kostnej po ekstrakcji zęba, leczenie ubytków kostnych. Materiał do odbudowy tkanki kostnej podczas zabiegów przygotowujących pod implanty.

Właściwości i zalety

  • Produkt wykonano z granulatu beta-trójfosforanu wapniowego pochodzenia zwierzęcego.
  • Sterylny i stopniowo resorbowalny substytut tkanki kostnej.
  • Uwalnia jony wapnia i fosforu, a tym samym umożliwia tworzenie mocnej tkanki kostnej.
  • Właściwości osteokondukcyjne mikro- oraz makroporów ułatwiają tworzenie gęstej, nowej kości.
  • Przywraca integralność tkanki kostnej w ciągu 3-6 miesięcy.

Opakowanie

  • 1 x 0,8 cm3 strzykawka w indywidualnym opakowaniu poddana sterylizacji promieniami gamma (minimalna dawka: 25 kGy).