Stresujące życie dentysty

stress

Nie tylko pacjenci odczuwają ból!  Zanim dentyści zajmą się problemem redukcji nadmiernego lęku i stresu u swoich pacjentów, powinni najpierw nauczyć się zarządzania własnymi emocjami oraz zadbać o swój komfort. Obowiązuje tutaj zasada zakładania najpierw sobie maski tlenowej.

Dentyści wyraźnie odczuwają silny stres związany z obowiązkami zawodowymi(1).

W codziennej pracy są zobligowani na poleganiu zarówno na medycznej wiedzy, jak i na umiejętnościach manualnych. Szczególnie w czasie pandemii wirusa Covid-19 muszą pozostać niezwykle skoncentrowani podczas pracy mając świadomość presji ograniczonego czasu oraz zwiększonej liczby pacjentów.

Wpływ stresu na dentystów

Większość dentystów leczy ponad 45 pacjentów tygodniowo. Czas każdej wizyty oscyluje od 20 do 40 minut. Będąc narażonymi na tak duże obciążenie pracą, lekarze podlegają oddziaływaniu wielu czynników stresu zawodowego. Są nimi restrykcje epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19, hałas, wymuszona pozycja ciała lub kontakt z pacjentami lękowymi (trudnymi).

Konsekwencjami przedłużonego oddziaływania tych czynników są niezwykle wymowne objawy. Ponad 60% lekarzy  zgłasza nasiloną nerwowość, uogólnione napięcie lub przygnębienie oraz trudności ze snem. Na dolegliwy ból pleców cierpi aż 68% dentystów(2). Jak wiadomo schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, napięcie i stres mogą obniżać produktywność lekarzy w ich gabinetach.

Codzienna współpraca z personelem

Relacje z personelem dentystycznym mają również kluczowe znaczenie dla płynnego cyklu pracy. Członkowie zespołu stomatologicznego są najlepszym rodzajem wsparcia dentysty, ponieważ widzą wszystkie strony praktyki stomatologicznej, zarówno z perspektywy pacjenta, jak i lekarza.

Problemy kadrowe są często źródłem dużego stresu dla dentystów. Praktyczne aspekty zarządzania ludźmi są bowiem bardzo stresogenne. Niestety szkolenia z zarządzania nie zawsze są częścią programu nauczania na Uniwersytecie Medycznym

Radzenie sobie ze stresem zawodowym

Jako kluczowy element kompleksowego podejścia do zarządzania bólem w praktyce stomatologicznej warto zadbać o własny komfort pracy, co wymaga przygotowania odpowiedniego otoczenia - uspokajająca i poprawiająca nastrój muzyka nie jest tylko dla pacjentów! Pierwszym krokiem w radzeniu sobie ze stresem jest rozpoznanie czynników, które go inicjują. A ponieważ stres karmi się stresem, ważne jest, aby się skupić na samej interakcji z pacjentem. Na przykład używając uspokajającego głosu i poświęcając czas na wyciszenie negatywnych emocji u niespokojnych pacjentów. Pacjenci mają bardzo wyostrzoną percepcję w trudnych dla nich sytuacjach i z reguły nie chcą, aby spięty dentysta leczył ich zęby!

Praktyczne porady

Dbaj o siebie!
Co to oznacza dla dentysty?
• Ocena klinicznych nawyków pracy i pozycji ciała
• Prawidłowe korzystanie z ergonomicznego sprzętu
• Planowanie przerw w czasie dnia roboczego i wykonywanie regularnie ćwiczeń fizycznych
• Współtworzenie miłej atmosfery
• Poszukiwanie profesjonalnej porady, jeśli niepokojące objawy utrzymują się

 

(1)/(2)- Source: ‘It’s difficult being a dentist’: stress and health in the general dental practitioner. HL Myers. Br Dent J. 2004.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15272347