Odpowiedź humanitarna Septodont na kryzys w Ukrainie

Hummanitarian support

W odpowiedzi na zaistniałą, dramatyczną sytuację w Ukrainie, Septodont przekazuje natychmiastową darowiznę w wysokości 100 000 euro na cele humanitarne.  Celem przekazanych środków jest pomoc rosnącej liczby uchodźców i rodzin przesiedlanych lub uciekających z obszarów działań wojennych. Przekazana za pośrednictwem Fundacji Septodont, darowizna będzie bezpośrednio służyć stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (NGO) pomagającym uchodźcom.

Wydarzenia w Ukrainie rozdzierają serce. Wpływ operacji wojskowych jest druzgocący. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci skalą konfliktu wojennego oraz konsekwencjami dla ludności cywilnej. Tym samym pozostajemy zaniepokojeni jej wpływem na demokrację, respektowanie praw człowieka oraz bezpieczeństwo i stabilność tego regionu” – powiedział Olivier Schiller, CEO Grupy Septodont.

„Jako firma działająca w sektorze opieki zdrowotnej, czujemy się zobligowani do niesienia pomocy oraz szybkiego reagowania na potrzeby osób najbardziej dotkniętych skutkami działań wojennych. W związku z tym, oprócz powyższego zaangażowania filantropijnego, Septodont wspiera również wysyłkę 8 ton podstawowych leków i zestawów ratunkowych do Polski i do Ukrainy za pośrednictwem Stowarzyszenia Francuskich Firm Farmaceutycznych. Ten atak na Ukrainę to najpoważniejsze zagrożenie dla pokoju i stabilności, z jakim Europa zetknęła się od dziesięcioleci. Firma Septodont popiera wszystkich, którzy wzywają do dyplomatycznego i pokojowego rozwiązania tego konfliktu”.