PRZEDMOWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi warunkami („Warunki”), jakim podlega korzystanie (łącznie z uzyskiwaniem dostępu, przeglądaniem i/lub wykorzystywaniem funkcji interaktywnych) z tych obszarów witryn internetowych SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O., które są dostępne pod adresem www.septodont.com.pl, jak również innych witryn lub stron internetowych SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. dostępnych za pośrednictwem lokalnych witryn lub stron internetowych SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. na portalach społecznościowych osób trzecich, skierowanych do polski pracowników służby zdrowia w krajach, w których nie istnieje zlokalizowana wersja witryn internetowych SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O dostępna po wejściu na stronę „Języki” lub kliknięciu odsyłacza na stronie głównej www.septodont.com.pl („Witryny”).

W innych krajach lub regionach na świecie, gdzie dostępna jest lokalna wersja Witryn, mogą obowiązywać inne warunki.

Korzystanie z Witryn podlega niniejszym prawnie wiążącym Warunkom i oznacza zgodę na ich przestrzeganie. Uzyskując dostęp do Witryn i korzystając z nich, wyrażasz bezwarunkową zgodę na poniższe:

A. KONTAKT

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z główną siedzibą zlokalizowaną pod adresem: ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa, Polska.

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. publikuje Witryny. Dyrektorem ds. publikacji jest
Kamila Wojtulewska-Hańczaruk.

Witryny są hostowane przez OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
Tel: 09 72 10 10 07
Email: hosting@ml.ovh.net

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez wypełnienie formularza „Kontakt”.

B. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

SEPTODONT POLSKA  SP. Z.O.O i/lub jej podmioty stowarzyszone na całym świecie są właścicielem nazw domen „www.septodont.com.pl”. Witryny stanowią pracę twórczą podlegającą ochronie na mocy przepisów dotyczących własności intelektualnej. Witryny jako całość, jak również każdy z poszczególnych komponentów (w tym tekst, struktury drzew, oprogramowanie, animacje, zdjęcia, ilustracje, diagramy, logo, znaki handlowe, projekty oraz modele) stanową wyłączną własność spółki SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. oraz/lub jej podmiotów stowarzyszonych na całym świecie, która posiada/które posiadają wyłączne upoważnienie do korzystania z praw własności intelektualnej dotyczących tych Witryn.

Wykorzystanie całości lub części Witryn, w szczególności poprzez pobieranie, odtwarzanie, przesyłanie, wyświetlanie lub rozpowszechnianie, do celów innych niż osobisty lub prywatny użytek, do celów komercyjnych lub innych jest surowo zabronione. Nieprzestrzeganie powyższego podlega karom przewidzianym w przepisach prawnych.

Korzystając z dostępnej na Witrynach funkcji „Share” [Udostępnij] w celu zaprezentowania produktu SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. innym, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że zawartość, która podlega udostępnianiu, może być wykorzystywana wyłącznie do użytku osobistego, co wyklucza jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie na Witrynach lub ich stronach internetowych oraz/lub innych mediach cyfrowych.

Hiperłącza do Witryn mogą być tworzone jedynie za uprzednią pisemną zgodą spółki
SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O., która może w każdej chwili ją cofnąć.

Strony internetowe posiadające hiperłącze do Witryn mogą nie być kontrolowane przez
SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O., która tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w szczególności redakcyjnej) związanej z dostępem do takich stron internetowych i ich zawartością.

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. może dowolnie zmieniać zawartość Witryny w każdym czasie bez powiadomienia.

C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem Witryn były dokładne, kompletne i aktualne. Jednakże SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. nie daje żadnej gwarancji, że informacje te są dokładne, kompletne i aktualne. SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, odnośnie wszystkich Witryn lub jakiejkolwiek ich części.

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie, niezależnie od ich przyczyny, natury, pochodzenia czy skutków, powstałe w wyniku odwiedzenia lub korzystania z Witryn. W szczególności, SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępności lub niedostępność Witryn, błędy lub jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nieuczciwych działań osób trzecich (takich jak nieautoryzowany dostęp) wobec Witryn.

SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. zastosowała środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa plików złożonych z danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Witryn. SEPTODONT POLSKA SP. Z O.O. nie posiada kontroli nad zagrożeniami związanymi z działaniem Internetu i zwraca uwagę na występowanie potencjalnych zagrożeń związanych z poufnością danych transmitowanych za pośrednictwem tej sieci.

D. ZMIANY

Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w każdej chwili. Publikacja zmian następuje wraz
z udostępnieniem ich online. Odwiedzenie Witryn po udostępnieniu zmian online oznacza bezwarunkowe przyjęcie takich zmian. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony.

E. SPORY

Niniejsze Warunki zostały sporządzone zgodnie z prawem polskim.

Sądy polskie posiadają wyłączną właściwość terytorialną do rozstrzygania wszelkich sporów związanych
z Witrynami.

 

Aktualizacja: Kwiecień 2018 - Copyright © SEPTODONT POLSKA Z.O.O