Konferencja godna uwagi!

konferencja

 

Nowotwory głowy i szyi (NGiS) są szóstym najczęściej występującym typem raka w Europie. W Polsce diagnozuje się je rocznie u około 11 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów u których wykryto nowotwory z tej grupy wzrosła aż o 25%. Rola lekarza dentysty we wczesnej diagnostyce nowotworowej pełni tutaj kluczowe znaczenie.

Już 9 i 16 października zapraszamy na konferencję online poświęconą tematyce onkologicznej w gabinecie stomatologicznym, która została zorganizowana w ramach współpracy między Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym Komisji ds. Lekarzy Dentystów oraz Warszawską Szkołą Epidemiologii i Prewencji Nowotworom.

Konferencja dla lekarzy dentystów współorganizowana jest przez: 

 

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w ramach Warszawskiej Szkoły Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, we współpracy z National Cancer Institute w USA 
 • Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • Partnerem konferencji jest Tu Nie Boli oraz Alliance For Innovation
 • Wparcie i pomoc w organizacji wydarzenia: Kol-Dental Plandent Division, Listerine, Kuraray Noritake, Aflofarm, Curasept

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • udział w konferencji jest bezpłatny
 • uczestnikom konferencji przysługują punkty edukacyjne (4 pkt. część I; 6 pkt. część II)
 • wydarzenie online
 • w celu rejestracji należy podać numer PWZ

 

Rola lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym.

DATA

 • CZĘŚĆ 1: 9 PAŹDZIERNIKA 2021 godz. 10.00 - 14.00
 • CZĘŚĆ 2: 16 PAŹDZIERNIKA 2021 godz. 10.00 - 16.00 


Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.izba-lekarska.pl

 


ZAPISY 

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne.
Estymowana frekwencja w trakcie każdej z części eventu 300-500 uczestników. Zapisy prowadzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. 

 

Nowotwory głowy i szyi (NGiS) są szóstym najczęściej występującym typem raka w Europie, każdego roku diagnozuje się ponad 150 000 nowych pacjentów. W Polsce diagnozuje się je rocznie u około 11 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów u których wykryto nowotwory z tej grupy wzrosła aż o 25%. 

Jednocześnie najistotniejsze czynniki ryzyka NGiS (picie alkoholu i palenie papierosów) są modyfikowalne poprzez zmianę zachowań zdrowotnych. 

Większość nowotworów głowy i szyi wykrywanych jest na późnym etapie choroby, co znacząco zmniejsza szanse pacjenta na wyleczenie. Lekarz dentysta jest w przypadku zmian nowotworowych w jamie ustnej tzw. lekarzem pierwszego kontaktu; jako pierwszy może zaobserwować niepokojące zmiany i skierować pacjenta do lekarza onkologa. 

Celem konferencji jest przygotowanie lekarzy dentystów do prowadzenia edukacji pacjenta oraz zwiększenie zaangażowania w proces wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi,
a także zwiększenie wiedzy na temat postępowania w przypadku pacjenta przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym. 


UCZESTNIK KONFERENCJI BĘDZIE

 

 • Znał modyfikowalne czynniki ryzyka rozwoju NGiS 
 • Znał objawy nowotworów głowy i szyi 
 • Rozumiał znaczenie profilaktyki i rolę lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu 
 • Znał zasady postępowania w zakresie leczenia chirurgicznego, zachowawczego i endodoncji oraz protetyki u pacjentów leczonych przeciwnowotworowo 
 • Potrafił przeprowadzić minimalną interwencję w zakresie najczęstszego czynnika ryzyka 
 • Znał podstawowe zasady prawidłowej komunikacji z pacjentem 
 • Znał ścieżkę postępowania w przypadku wykrycia zmian przednowotworowych lub nowotworowych w jamie ustnej 


PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

CZĘŚĆ 1: 9 PAŹDZIERNIKA 2021 GODZ. 10.00-15.00

 

10:00 – 10:10 Nowotwory głowy i szyi – stan obecny – dr hab. n. med. Joanna Didkowska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
 
 10:10 – 10:25 Dowody naukowe na skuteczność profilaktyki nowotworów w gabinecie lekarza dentysty – dr Mark Parascandola, National Cancer Institute, USA. Wykład w języku angielskim z napisami w języku polskim
 
10:25 – 11:25 Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym – wprowadzenie – lek. med. Jakub Zwoliński, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy 
11:25 – 11:40 Aspekty prawne i organizacyjne – zakres możliwości postępowania lekarza dentysty – dr n med. Dariusz Paluszek, Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska
11:40 – 12:15 Komunikacja z pacjentem z podejrzeniem choroby nowotworowej – dr Mariola Kosowicz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
12:15 – 12:35 Minimalna interwencja antynikotynowa na fotelu stomatologicznym – Magdalena Cedzyńska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
12:35 – 13:35 Kompleksowa kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Agnieszka Pacyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
13:35 – 14:05 Narzędzia w rękach lekarza stomatologa w prewencji chorób jamy ustnej – Monika Fryczkowska

     

CZĘŚĆ 2: 16 PAŹDZIERNIKA 2021 GODZ. 10.00-16:00 

 

10:00 – 11:00 Leczenie zachowawcze i endodontyczne pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11:00 – 12:00 Leczenie chirurgiczne pacjentów przed, w trakcie in po leczeniu onkologicznym – lek. med. Anna Mydlak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:15 Protetyka u pacjentów przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym – dr n. med. Anna Cybulska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13:15 – 14:00 Higiena jamy ustnej u pacjenta onkologicznego – ochrona i zapobieganie – lek. stom. Aleksandra Szczepkowska-Kroc
14:00 – 14:15 Przerwa
14.15 – 14.35 Postępowanie zgodnie z wytycznymi – NCI Implementation Science Group
14.35 – 16.00 Dyskusja moderowana

  

 

Konferencja dla lekarzy dentystów współorganizowana jest przez: 

 

 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w ramach Warszawskiej Szkoły Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, we współpracy z National Cancer Institute w USA 
 • Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • Partnerem konferencji jest Tu Nie Boli, program którego głównym celem jest medialne nagłośnienie problematyki i wagi regularnych wizyt stomatologicznych a także propagowanie wczesnej diagnostyki onkologicznej w gabinetach stomatologicznych.
   
 ORGANIZATORZY:
 PARTNERZY:
 WSPARCIE I POMOC W ORGANIZACJI WYDARZENIA: