Zachowanie miazgi w niedojrzałych zębach: dlaczego jest to takie ważne dla dentystów? Juan F. Yepes

Immature teeth

Immature teeth

Próchnica zębów: przegląd

Próchnica zębów jest najczęstszą, przewlekłą chorobą wieku dziecięcego. Na całym świecie 42% dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma próchnicę zębów mlecznych. Przedwczesna utrata zębów mlecznych lub stałych może być spowodowana próchnicą i infekcją, urazem lub ektopowym wyrzynaniem się zębów stałych. Jednak to właśnie próchnica jest najczęstszą przyczyną, zwłaszcza w przypadku zębów trzonowych mlecznych i stałych. Wykazano, że złe nawyki żywieniowe, nieprawidłowe nawyki higieny jamy ustnej i niski status społeczno-ekonomiczny są skorelowane z częstszym występowaniem próchnicy i przedwczesną utratą zębów.
Po próchnicy jako najczęstszą przyczynę przedwczesnej utraty zębów mlecznych i stałych jest uraz.

Ryzyko przedwczesnej utraty zębów

Zachowanie niedojrzałych (i dojrzałych) zębów w jamie ustnej ma kluczowe znaczenie z wielu powodów. Przyjrzyjmy się niektórym przyczynom.  Opieka zdrowotna w zakresie higieny jamy ustnej u dzieci powinna być szczególnie uwzględniona w  procesie planowania leczenia, obejmując w tym  poszczególne etapu wzrostu i rozwoju dzieci. Utrzymanie integralności łuku, gdy dzieci znajdują się w okresie przechodzenia  z uzębienia mlecznego na mieszane, jest niezbędne dla rozwoju zębów stałych. Uzębienie mleczne spełnia kilka funkcji. Nie tylko pozwala na żucie w ramach  odpowiedniego odżywiania, prawidłowej okluzji i estetyki, ale także wpływa na rozwój mowy u dzieci. Przedwczesna utrata może mieć negatywne konsekwencje dla psychicznego i emocjonalnego samopoczucia dzieci i młodzieży. Utratę zęba można uznać za przedwczesną, gdy zęby mleczne zostaną usunięte przed normalnym okresem wyrzynania się zębów stałych. Inną poważną konsekwencją przedwczesnej utraty zębów mlecznych jest brak odpowiedniej przestrzeni w łuku stałym, a w konsekwencji  stłoczenia i wady zgryzu. W szczególności stwierdzono, że przedwczesna utrata zębów trzonowych mlecznych jest związana z poważnymi wadami ustawienia zębów stałych. Ten wpływ na uzębienie stałe może w przyszłości skutkować droższymi i bardziej rozległymi potrzebami terapeutycznymi.

Jak ocenić utrzymanie przestrzeni?

Przedwczesna utrata zębów może prowadzić do utraty przestrzeni, ale decydując się na jej utrzymanie u pacjentów z uzębieniem mlecznym i mieszanym, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Kryteria szczegółowe, wymagające wnikliwego rozważenia przy ocenie potrzeby utrzymania przestrzeni, obejmują więc:

✓ Czas, który minął od utraty zęba
✓ Chronologiczny wiek dziecka, wiek zębowy lub stopień rozwoju dziecka
✓ Wielkość zwężenia przestrzeni w łuku zębowym, gdzie doszło do przedwczesnej utraty zęba . 
✓ Kierunek domknięcia tej przestrzeni✓ Czas wyrzynania się kolejnych zębów.
✓ Ilość kości pozostałej nad niewyrżniętym jeszcze zębem stałym.

Przedwczesna utrata zębów trzonowych mlecznych stwarza duże ryzyko utraty przestrzeni w łuku zębowym, przez co pacjenci po uzyskaniu pełnego uzębienia stałego trzykrotnie częściej wymagają leczenia ortodontycznego. Przedwczesna utrata zębów mlecznych przednich nie stwarza takiego samego ryzyka utraty przestrzeni w łuku zębowym. Jednak zbyt wczesna utrata niedojrzałych zębów stałych szczęki ma głęboki wpływ na estetykę i samoocenę pacjenta.

Zachowanie miazgi w zębach po urazach

Występowanie urazów  niedojrzałych zębów stałych jest powszechne na całym świecie. Zgłoszono, że dwie trzecie wszystkich urazów zębów występuje u dzieci i młodzieży, przy czym najbardziej dotknięte są przednie zęby stałe. Uszkodzenia urazowe mogą skutkować odsłonięciem miazgi, co często prowadzi do infekcji. Skomplikowane złamania korony niedojrzałych zębów stanowią szczególne wyzwanie dla dentysty. Głównym założeniem jest zachowanie miazgi wewnątrz korzenia, aby umożliwić zębowi dokończenie formowania korzenia i zamknięcie wierzchołka. Głównym sposobem zachowania żywotności miazgi jest użycie wysoce biokompatybilnego materiału. Korzystnie działający,  bioaktywny preparat ma na celu zapewnienie długotrwałego przeżycia zęba i pozwola uniknąć ekstrakcji. Różne materiały dentystyczne są aktualnie stosowane do  bezpośredniego kontaktu z miazgą.

Leczenie zębów po urazach za pomocą bioaktywnych materiałów

Biodentine ™ posiada doskonałe właściwości chroniące żywotność miazgi zęba po urazie:

✓ Czas wiązania ok. 9-12 minut. Występuje znaczna różnica w czasie wiązania w porównaniu z innymi podobnymi cementami (np. MTA).
✓ Wytrzymałość na ściskanie Biodentine ™ jest podobna do zębiny. Zastosowanie wytrawiacza na Biodentine ™ nie wpływa na wytrzymałość materiału na ściskanie.
✓ Porowatość: Ze względu na niską zawartość wody w cemencie Biodentine ™ porowatość materiału jest mniejsza w porównaniu z innymi produktami z tej grupy. Jest to fundamentalna  korzyść,  w sytuacji gdy perfekcyjne uszczelnienie , jak w przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi, jest kluczowym warunkiem 
✓ Wysoka kontrastowość  na rtg, dzięki zawartości cyrkonu, pozwala lekarzowi na ocenę materiału na radiogramach.
✓ Właściwości antybakteryjne przypisuje się wysokiemu pH materiału. Wysoka zasadowość wpływa hamująco na rozwój mikroorganizmów.
✓ Biokompatybilność Biodentine ™ jest wyjątkowa. Została sprawdzona w wielu badaniach, kiedy materiał był umieszczany z fibroblastami  miazgi.

Zachowanie niedojrzałych zębów mlecznych i stałych to kluczowe zadanie współczesnej stomatologii. Aplikacja odpowiedniego materiału w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z miazgą jest powszechną opcją, którą dentysta ma w arsenale zabiegowym, aby zagwarantować zachowanie żywotności tkanki miazgowej. Biodentine ™, jak opisano powyżej, jest wysoce zgodna biologicznie. Ta zdolność była poddawana obserwacjom w wielu badaniach w ciągu ostatnich 5 lat. Badania wpływu Biodentine ™  na ludzkie komórki miazowe potwierdziły biokompatybilne cechy cementu, bo prowadziły do zachowania żywotności miazgi.

Przypadek kliniczny

1

Złamanie trzeciego stopnia z obnażeniem miazgi w centralnym lewym siekaczu

2

Wykonano badanie radiologiczne, aby potwierdzić charakter oraz zasięg złamania

3

Ząb odizolowano i przemyto miejsce obnażenia roztworem soli fizjologicznej. Cement  Biodentine nałożono bezpośrednio na miejsce obnażenia miazgi.

4

Doskonała biokompatybilność cementu Biodentine pomogła w zachowaniu żywotności niedojrzałego zęba. W ten sposób materiał odegrał krytyczną rolę w aspekcie estetycznym i wzrostowym zęba oraz  rozwojowym pacjentki. Wykonano tymczasowe wypełnienie kompozytowe zabezpieczając tym samym cement Biodentine. Pacjentka została wyznaczona na wizytę kontrolną po upływie 4 tygodni

 

author